تبدیل کوچک پایه گوپرو – Mini Adaptor to Gopro

– پایه تبدیل دوربین معمولی به اتصال گوپرو جهت اتصال به لوازم جانبی گوپرو
– قابل استفاده در دوربینهای کامپکت
– نامناسب جهت استفاده در دوربینهای بزرگ و DSLR