پایه اتصال گوپرو + پیچ – Black Buckle Basic Mount + 1Knob

۳۵,۰۰۰تومان

بسته شامل یک عدد پایه اتصال اصلی گوپرو به اضافه یک پیچ اصلی

برند: