پایه چسبی گوپرو – Flat Adhesive Mount X 2

۳۰,۰۰۰ تومان

– بسته دوتایی چسب اضافه جهت اتصال دوربین گوپرو بر روی سطوح صاف