چسب مونت گوپرو – Spare 3M Adhesives

30,000هزار تومان

– بسته ۶ تایی چسب ۳m مخصوص پایه های چسب دار
– ۳ عدد چسب مخصوص پایه چسب دار خمیده
– ۳ عدد جسب مخصوص پایه چسب دار صاف