ساکشن ۹ سانتی + تبدیل سه پایه Suction Cup 9cm + Tripod Mount

– بادکش بزرگ برای نصب دوربین گوپرو بر روی ماشین ، داشبورد ، سقف ماشین ، قایق و غیره
– امکان حرکت بازوی بادکش در جهات مختلف
– بسیار محکم و قابل اطمینان و قابل استفاده برای دوربین های معمولی
– قابل استفاده در فعالیتهای ورزشی که در آن ها ضربه دیدن وجود ندارد ، نامناسب برای اسکی روی اب ، موج سواری و اسکی روی برف