مونوپاد الحاقی سه پایه تاشو با گریپ سه طرفه PULUZ برای دوربین های GoPro، Insta360 ONE R،