شارژر دو باتری HERO10 و HERO9 + باتری یدکی

۲ باتری را روشن کنید + یک یدکی بگیرید