دسته یوکی پرو ۹۶ سانتیمتر شناور UKPro POLE 38” HDF

350,000هزار تومان

نقطه اتصال استاندارد برای انواع دوربینهای گوپرو و گارمین
شناوری کامل دسته و دوربین متصل شده

برند: